อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหนองกระดี่

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (12)    กุมภาพันธ์ (7)    มีนาคม (1)    กรกฎาคม (5)    สิงหาคม (1)    กันยายน (9)    ตุลาคม (3)    พฤศจิกายน (17)    ธันวาคม (13)    
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563...

บ้านหนองกระดี่
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562...

บ้านหนองกระดี่
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-