อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเนินพระปรางค์

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (21)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (12)    กรกฎาคม (19)    สิงหาคม (25)    กันยายน (45)    ตุลาคม (30)    พฤศจิกายน (31)    ธันวาคม (35)    
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

วัดเนินพระปรางค์
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 วันครู คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2563 ณ สพป.สพ.2 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
2 วันพ่อแห่งชาติ หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 5 ธันวาคม 2562 1
3 วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 1
4 วันหยุดราชการ หยุกเรียนตามประกาศของรัฐบาล 30 ธันวาคม 2562 30 ธันวาคม 2562 1
5 วันมาฆบูชา หยุดเรียนวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
6 วันแม่แห่งชาติ หยุดเรียนวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
7 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 4 กันยายน 2563 4 กันยายน 2563 1
8 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 7 กันยายน 2563 7 กันยายน 2563 1
9 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
10 วันปิยมหาราช วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 1
11 วันรัฐธรรมนูญ วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2563 10 ธันวาคม 2563 1
12 วันหยุดชดเชย ตามมติ ครม. วันหยุดชดเชย ตามมติ ครม. 11 ธันวาคม 2563 11 ธันวาคม 2563 1
13 หยุดเรียนพิเศษ หยุดเรียนตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 18110/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 23 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563 8
14 ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 โดยให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน โดยทางโรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ได้จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนเป็นเงินสด จำนวน 24 วัน 4 มกราคม 2564 31 มกราคม 2564 24