อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (21)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (7)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (20)    กันยายน (43)    ตุลาคม (32)    พฤศจิกายน (30)    ธันวาคม (32)    
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

วัดเทพพิทักษ์
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 จัดประชุมครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ คณะครูประชุมรับนโยบายต่างๆ 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 1