อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดทุ่งคอก

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (21)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (11)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (24)    กันยายน (48)    ตุลาคม (30)    พฤศจิกายน (33)    ธันวาคม (32)    
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563...

วัดทุ่งคอก
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

วัดทุ่งคอก
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดทุ่งคอก
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดทุ่งคอก
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

วัดทุ่งคอก
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

วัดทุ่งคอก
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดทุ่งคอก
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดทุ่งคอก
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดทุ่งคอก
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดทุ่งคอก
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดทุ่งคอก
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดทุ่งคอก
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดทุ่งคอก
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดทุ่งคอก
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

วัดทุ่งคอก
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

วัดทุ่งคอก
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

วัดทุ่งคอก
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดทุ่งคอก
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดทุ่งคอก
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563...

วัดทุ่งคอก
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดทุ่งคอก
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดทุ่งคอก
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดทุ่งคอก
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดทุ่งคอก
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

วัดทุ่งคอก
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563...

วัดทุ่งคอก
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดทุ่งคอก
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

วัดทุ่งคอก
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

วัดทุ่งคอก
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 ประกวดกิจกรรมยุวเกษตร ระดับประเทศ งดจัดอาหารกลางวัน เนื่องจาก ร.ร.ปิด (มีการประกวดกิจกรรมยุวเกษตรระดับประเทศ) 3 กันยายน 2563 3 กันยายน 2563 1
2 ร.ร.ปิด ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( Covid ? ๑๙ ) 23 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563 6