อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านโคกงูเห่า

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (21)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (9)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (18)    กันยายน (42)    ตุลาคม (28)    พฤศจิกายน (31)    ธันวาคม (27)    
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563...

บ้านโคกงูเห่า
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563...

บ้านโคกงูเห่า
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 วันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
2 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
3 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 4 กันยายน 2563 4 กันยายน 2563 1
4 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 7 กันยายน 2563 7 กันยายน 2563 1
5 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
6 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 1