อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดสองพี่น้อง

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (16)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (8)    กรกฎาคม (11)    สิงหาคม (18)    กันยายน (21)    ตุลาคม (16)    พฤศจิกายน (13)    ธันวาคม (11)    
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563...

วัดสองพี่น้อง
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563...

วัดสองพี่น้อง
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 จัดงานวันครูที่ สพป.สพ.2 หยุด วันครู 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
2 ชดเชยวันปีใหม่ 2563 วันปีใหม่ 30 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2563 3
3 หยุดชดเชยวันมาฆบุชา วันสำคัญวันมาฆบุชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
4 ปิดภาคเรียน 2562 ปิดเภาคเรียนปีการศึกษา 2562 16 มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563 1
5 ปิดภาคเรียน 2562 ปิดเภาคเรียนปีการศึกษา 2562 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563 1
6 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1