อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดท่ากุ่ม

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (19)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (9)    กรกฎาคม (19)    สิงหาคม (21)    กันยายน (40)    ตุลาคม (30)    พฤศจิกายน (31)    ธันวาคม (34)    
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

วัดท่ากุ่ม
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 วันอาฬหบูชา หยุดชดเชยตามรัฐบาล 6 กรกฎาคม 2563 6 กรกฎาคม 2563 1
2 วันเขาพรรษา หยุดวันเขาพรรษา 7 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563 1
3 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1