อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดดอนสงวน

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (19)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (10)    กรกฎาคม (16)    สิงหาคม (19)    กันยายน (28)    ตุลาคม (32)    พฤศจิกายน (32)    ธันวาคม (30)    
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดดอนสงวน
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดดอนสงวน
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

วัดดอนสงวน
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

วัดดอนสงวน
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดดอนสงวน
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดดอนสงวน
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดดอนสงวน
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดดอนสงวน
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดดอนสงวน
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดดอนสงวน
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดดอนสงวน
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดดอนสงวน
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดดอนสงวน
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดดอนสงวน
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563...

วัดดอนสงวน
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดดอนสงวน
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดดอนสงวน
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดดอนสงวน
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดดอนสงวน
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

วัดดอนสงวน
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563...

วัดดอนสงวน
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดดอนสงวน
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

วัดดอนสงวน
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

วัดดอนสงวน
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

วัดดอนสงวน
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 วันพ่อแห่งชาติ หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 5 ธันวาคม 2562 1
2 วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 1
3 วันหยุดพิเศษ หยุดเรียนวันหยุดพิเศษตามประกาศของรัฐบาล 30 ธันวาคม 2562 30 ธันวาคม 2562 1
4 วันขึ้นปีใหม่ หยุดวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2563 1 มกราคม 2563 1
5 วันครู หยุดเรียนวันครู 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1