อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านยมเบือ

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (8)    กรกฎาคม (3)    สิงหาคม (25)    กันยายน (40)    ตุลาคม (30)    พฤศจิกายน (34)    ธันวาคม (34)    
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

บ้านยมเบือ
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563...

บ้านยมเบือ
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

บ้านยมเบือ
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563...

บ้านยมเบือ
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563...

บ้านยมเบือ
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

บ้านยมเบือ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

บ้านยมเบือ
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

บ้านยมเบือ
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

บ้านยมเบือ
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

บ้านยมเบือ
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

บ้านยมเบือ
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

บ้านยมเบือ
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

บ้านยมเบือ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

บ้านยมเบือ
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

บ้านยมเบือ
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

บ้านยมเบือ
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

บ้านยมเบือ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

บ้านยมเบือ
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

บ้านยมเบือ
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

บ้านยมเบือ
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

บ้านยมเบือ
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563...

บ้านยมเบือ
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563...

บ้านยมเบือ
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

บ้านยมเบือ
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

บ้านยมเบือ
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

บ้านยมเบือ
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

บ้านยมเบือ
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

บ้านยมเบือ
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านยมเบือ
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

บ้านยมเบือ
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-