อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหนองฝ้าย

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (21)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (10)    กรกฎาคม (21)    สิงหาคม (23)    กันยายน (43)    ตุลาคม (32)    พฤศจิกายน (31)    ธันวาคม (36)    
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองฝ้าย
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-