อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (21)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (10)    กรกฎาคม (19)    สิงหาคม (24)    กันยายน (42)    ตุลาคม (37)    พฤศจิกายน (32)    ธันวาคม (37)    
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-    -9-