อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหนองสานแตร

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (7)    กุมภาพันธ์ (7)    มีนาคม (2)    กรกฎาคม (19)    สิงหาคม (21)    กันยายน (24)    ตุลาคม (18)    พฤศจิกายน (26)    ธันวาคม (18)    
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองสานแตร
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองสานแตร
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-