อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดหนองหลอด

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (21)    กุมภาพันธ์ (21)    มีนาคม (3)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (34)    กันยายน (35)    ตุลาคม (20)    พฤศจิกายน (21)    ธันวาคม (22)    
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดหนองหลอด
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดหนองหลอด
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดหนองหลอด
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดหนองหลอด
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองหลอด
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองหลอด
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองหลอด
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองหลอด
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองหลอด
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองหลอด
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563...

วัดหนองหลอด
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดหนองหลอด
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

วัดหนองหลอด
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

วัดหนองหลอด
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

วัดหนองหลอด
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

วัดหนองหลอด
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563...

วัดหนองหลอด
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563...

วัดหนองหลอด
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563...

วัดหนองหลอด
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563...

วัดหนองหลอด
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563...

วัดหนองหลอด
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563...

วัดหนองหลอด
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563...

วัดหนองหลอด
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563...

วัดหนองหลอด
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563...

วัดหนองหลอด
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563...

วัดหนองหลอด
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563...

วัดหนองหลอด
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563...

วัดหนองหลอด
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563...

วัดหนองหลอด
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563...

วัดหนองหลอด
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 1
2 วันพ่อแห่งชาติ หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 5 ธันวาคม 2562 1
3 วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
4 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
5 วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2563 1 มกราคม 2563 1