อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดสระศรีเจริญ

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (14)    กุมภาพันธ์ (20)    มีนาคม (10)    กรกฎาคม (19)    สิงหาคม (22)    กันยายน (24)    ตุลาคม (27)    พฤศจิกายน (31)    ธันวาคม (36)    
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

วัดสระศรีเจริญ
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 1
2 วันครู หยุดเรียนวันครู 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
3 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 4 กันยายน 2563 7 กันยายน 2563 4
4 วันหยุดชดเชยวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันคล้ายวันสวรรตคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
5 วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และประกาศเลิกทาส 23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 1