อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (21)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (10)    กรกฎาคม (22)    สิงหาคม (25)    กันยายน (38)    ตุลาคม (27)    พฤศจิกายน (32)    ธันวาคม (39)    
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 ศึกษาดูงาน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 9 ธันวาคม 2562 9 ธันวาคม 2562 1