อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดปทุมวนาราม

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
กุมภาพันธ์ (8)    กรกฎาคม (4)    กันยายน (33)    ตุลาคม (20)    ธันวาคม (15)    
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563...

วัดปทุมวนาราม
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 ปิดโรงเรียนเพราะน้ำท่วม โรงเรียนน้ำท่วมจึงต้องหยุดเรียนเป็นเวลา 4 วัน และจัดสอนชดเชยใยวันที่ 31 ต.ค., 7,8 14 พ.ย. 19 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563 4
2 หยุดเรียนทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เนื่องจากมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เดินทางมาจากสมุทรสาคร โรงเรียนจึงใช้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขป้องกันโควิด จึงได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 21 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 2