อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหนองจิก

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (21)    กุมภาพันธ์ (18)    มีนาคม (10)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (20)    กันยายน (35)    ตุลาคม (29)    พฤศจิกายน (31)    ธันวาคม (30)    
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิก
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิก
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิก
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิก
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิก
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิก
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิก
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิก
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิก
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิก
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิก
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิก
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิก
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิก
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิก
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิก
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิก
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิก
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิก
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิก
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิก
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิก
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองจิก
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองจิก
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองจิก
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองจิก
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองจิก
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองจิก
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองจิก
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองจิก
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 แข่งขันศิลปะหัตถกรมม(กลุ่มสุวรรณสาธุกิจ) นักเรียนและครูส่วนใหญ่ไปร่วมการแข่งขันที่โรงเรียนวัดดอนมะนาว 26 กันยายน 2562 26 กันยายน 2562 1
2 วันเด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิกไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ อบต.หนองบ่อ 10 มกราคม 2563 1 ตุลาคม 2563 1
3 คณะครูไปประชุม คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองจิกไปประชุมกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ ณ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 1
4 ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 22 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563 4
5 ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 28 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563 3