อาหารกลางวันของโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (19)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (9)    กันยายน (36)    ตุลาคม (26)    พฤศจิกายน (31)    ธันวาคม (34)    
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 จัดงานเกษียณ รร.กลุ่มถ้ำเสือ 28 กันยายน 2563 28 กันยายน 2563 1
2 หยุดเรียนสถานการณ์ Covid 19 โรงเรียนหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563 4