อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (21)    กุมภาพันธ์ (18)    มีนาคม (5)    กรกฎาคม (19)    กันยายน (2)    ตุลาคม (16)    พฤศจิกายน (20)    ธันวาคม (25)    
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

วัดห้วยคู้สามัคคี
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติผู้ปกครองนำอาหาร ขนม น้ำ มาให้นักเรียนได้รับประทาน 10 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 1
2 ระบบขัดข้องรายงานไม่ได้ 24 กุมภาพันธ์ 2563 24 กุมภาพันธ์ 2563 1