อาหารกลางวันของโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ เดือน กุมภาพันธ์

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 งดจัดอาหารกลางวัน
รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (19)    กุมภาพันธ์ (41)    มีนาคม (13)    กันยายน (36)    ตุลาคม (26)    พฤศจิกายน (31)    ธันวาคม (34)    
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
ไปยังหน้าที่

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 จัดงานเกษียณ รร.กลุ่มถ้ำเสือ 28 กันยายน 2563 28 กันยายน 2563 1
2 หยุดเรียนสถานการณ์ Covid 19 โรงเรียนหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563 4