อาหารกลางวันของโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ เดือน มีนาคม

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 งดจัดอาหารกลางวัน
รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (19)    กุมภาพันธ์ (41)    มีนาคม (13)    กันยายน (36)    ตุลาคม (26)    พฤศจิกายน (31)    ธันวาคม (34)    
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
ไปยังหน้าที่

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 จัดงานเกษียณ รร.กลุ่มถ้ำเสือ 28 กันยายน 2563 28 กันยายน 2563 1
2 หยุดเรียนสถานการณ์ Covid 19 โรงเรียนหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563 4