อาหารกลางวันของโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ เดือน กันยายน

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 งดจัดอาหารกลางวัน
รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (19)    กุมภาพันธ์ (41)    มีนาคม (13)    กันยายน (36)    ตุลาคม (26)    พฤศจิกายน (31)    ธันวาคม (34)    
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
ไปยังหน้าที่

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 จัดงานเกษียณ รร.กลุ่มถ้ำเสือ 28 กันยายน 2563 28 กันยายน 2563 1
2 หยุดเรียนสถานการณ์ Covid 19 โรงเรียนหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563 4