หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
 

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
26 พ.ย. 2556

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การใช้งานหนังสือราชการ

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
ด้วยระบบหลักได้รับความเสียหาย ส่วนฐานข้อมูล จึงขอให้หน่วยงานที่ ใช้ระบบได้จัดส่งงาน ซ้ำจากที่เคยติดตามงานอีกครั้ง และในการเข้าสู่ระบบ ให้ใช้ USER และPASSWORD เดิม ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากเป็นโรงเรียนก็คือ เลขหนังสือราชการ
กลุ่มงาน:ICT

หนังสือนำส่ง : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 329 ครั้ง