หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
 

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
18 พ.ย. 2557

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  นโยบาย ผอ.วีระ ทวีสุข

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
นโยบาย ของ ผอ.วีระ ทวีสุข  ผอ.สพป.สพ. 2
กลุ่มงาน:คุณรัศมี

หนังสือนำส่ง : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 18-11-2014-11-02-1720141118110144-6415.ppt

อ่าน : 284 ครั้ง