หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
 

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
26 ก.ย. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
เนื่องจากจะมีการถ่ายทอดสด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๐ น – ๐๘.๓๐ น. โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี สพฐ.จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด จัดพิธีเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน / สถานศึกษา
กลุ่มงาน:คุณรัศมี

หนังสือนำส่ง : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 760 ครั้ง