ก. ไก่
ทดสอบ ก. ไก่ บทที่ 1 ฝึกการอ่าน บทที่ 2 ฝึกการอ่าน บทที่ 3 ฝึกการอ่าน  
 
บทที่ 4 ฝึกการอ่าน
 
ขอขอบคุณโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ จัดทำโดย นายนพธีร์รัฐ เอ็งนิธิธารา ครูโรงเรียนวัดสวนแตง