ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 MG 1857

    วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจัดการเรียนการสอนของ สพฐ.และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมี นายเศกชัย เพ็งเกล็ด ผอ.โรงเรียนวัดคลองตัน ประธานกลุ่มโรงเรียนสระยายโสม-อู่ทอง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับสถานศึกษานำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล..

San Antonio Computer Repair