Popular ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนวัดหนองพันเทา จัดโครงการบรรพชาบวชสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

3099

 

นายณฐดล  โกมลสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันเทา คณะครู และนักเรียน ร่วมกับวัดหนองพันเทา จัดโครงการบรรพชาบวชสามเณรให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองพันเทา ในวันที่13-28 ตุลาคม2560 โดยมีนักเรียนที่สนใจบวชสามเณร จำนวน 29 คน ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

San Antonio Computer Repair