Popular ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนพลับพลาไชย ชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

224973

 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพลับพลาไชย นำโดย นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียน จำนวน 150 คน เดินทางเข้าชม นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เห็นความสง่างามของพระเมรุมาศ และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย

San Antonio Computer Repair