ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนบ้านเขากำแพง จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

S 64815130

 

นางดวงใจ บัวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากำแพง พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านเขากำแพง จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาให้มุ่งมั่นและตั้งใจเป็นความหวังของครอบครัวสืบต่อไป...

S__64815117.jpg S__64815118.jpg S__64815119.jpg

S__64815120.jpg S__64815121.jpg S__64815122.jpg

S__64815124.jpg S__64815125.jpg S__64815126.jpg

S__64815127.jpg S__64815128.jpg S__64815129.jpg

S__64815130.jpg S__64815131.jpg

San Antonio Computer Repair