bosslak copy

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

88888 

              คลิก   

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

เข้าสู่ระบบ


ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ลาดประทุมทองสัมพันธ์"

266134

 ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ลาดประทุมทองสัมพันธ์" โดย นางสาวขวัญเรือน พลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดประทุมทอง ได้จัดปีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ซึ่งได้จัดเป็นปีที่ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ๒.เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงของนักเรียน ๓. ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ๔.เพื่อสนองนโยบายด้านการกีฬาต้านยาเสพติด ในการแข่งขันได้แบ่งนักเรียนเป็น ๒ สี คือ สีเหลือง กับ สีม่วง และเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตามสีของนักเรียนในความปกครอง กีฬาที่แข่งขันมีฟุตซอล กรีฑา ปาบอลไกล เก้าอี้ดนตรี วิ่งสามัคคี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และได้รับเกียรติจากนายรังสิต กลิ่นสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา…

รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดาวน์โหลด รายละเอียดแนบท้าย 1  รายละเอียดแนบท้าย 2  รายละเอียดแนบท้าย 3   รายละเอียดแนบท้าย 4  รายละเอียดแนบท้าย 5  รายละเอียดแนบท้าย 6  รายละเอียดแนบท้าย 7  องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาและย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ดาวน์โหลด

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สพ.2

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สพ.2 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด

เว็บไซต์หน่วยงาน

moe

spt

ars1

krs1

KOKROSO

kuru

somoso

sokhosokro

true

 

kunnatum

son

 Fb

kruthai

logo linkweb

psdg

01

05

นโยบายการศึกษา

 

 tamnong

 eng24

 tepe

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

2880536
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1284
2936
11254
2850953
23273
68487
2880536

Your IP: 18.212.120.195
Server Time: 2021-12-09 10:38:33

rongtook

DOWN

8989