bosslak copy

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

88888 

              คลิก   

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

เข้าสู่ระบบ


ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนบ้านหัววัง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายนักเรียนแกนนำนักเรียนพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 

4

               โรงเรียนบ้านหัววัง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายนักเรียนแกนนำนักเรียนพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ของสภาสมัชชาเยาวชนตำบลบ่อสุพรรณ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านหัววัง โดยมี นายปัญจพล นาคสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านหัววัง เป็นประธานสมัชชาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตตำบลบ่อสุพรรณ ฝึกการบ่มเพาะการมีนิสัยอยู่อย่างพอเพียง โดยสร้างทีมแกนนำให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนแต่ละโรงเรียนในเขตตำบลบ่อสุพรรณ ประกอบด้วยโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา โรงเรียนบ้านหัววัง โรงเรียนบ้านดอนตำลึง โรงเรียนวัดทับกระดาน โรงเรียนวัดหัวกลับ โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนวัดหนองพันเทา โรงเรียนวัดหนองกระดี่ และโรงเรียนบ้านหนองเฝ้า และมีโรงเรียนขอเข้าร่วมอีก 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง ตำบลทุ่งคอก ได้นำไปขยายผลในโรงเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีการกินอยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9...

รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดาวน์โหลด รายละเอียดแนบท้าย 1  รายละเอียดแนบท้าย 2  รายละเอียดแนบท้าย 3   รายละเอียดแนบท้าย 4  รายละเอียดแนบท้าย 5  รายละเอียดแนบท้าย 6  รายละเอียดแนบท้าย 7  องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาและย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ดาวน์โหลด

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สพ.2

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สพ.2 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด

เว็บไซต์หน่วยงาน

moe

spt

ars1

krs1

KOKROSO

kuru

somoso

sokhosokro

true

 

kunnatum

son

 Fb

kruthai

logo linkweb

psdg

01

05

นโยบายการศึกษา

 

 tamnong

 eng24

 tepe

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

2880510
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1258
2936
11228
2850953
23247
68487
2880510

Your IP: 18.212.120.195
Server Time: 2021-12-09 10:30:38

rongtook

DOWN

8989