Most Hit ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ร่วมกับชมรมคนข่าวจิตอาสาอบรมเทคนิคการเป็นนักข่าวที่ดี

126374

           โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ นำโดย นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ร่วมกับชมรมคนข่าวจิตอาสา ของสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ข่าวจิตอาสาสองพี่น้อง สุพรรณบุรี โดย นายสันติ ชูเชิด นาวาอากาสเอก ดร.สมควร ยงยุทธ ที่ปรึกษานายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย นายสมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม ประธานกลุ่มวงแหวนไทยรัฐกรุ๊ป และหัวหน้าข่าวภูมิภาค อปท.นิวส์ และคณะ ได้จัดประชุมประจำเดือน มีการติดตามผลการอบรมนักข่าวป้ายแดง รุ่่นแรก ได้แก่ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) โดยมีนายสมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม ประธานกลุ่มวงแหวนไทยรัฐกรุ๊ป และหัวหน้าข่าวภูมิภาค อปท.นิวส์ ได้กล่าวอบรมเทคนิคการเป็นนักข่าวที่ดี การถ่ายมุมภาพ การเขียนบรรยายภาพ ให้กับนักข่าวป้ายแดงรุ่นที่ 2 คือโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ซึ่งได้นำนักเรียนแกนนำ จำนวน 5 คน ได้แก่ ด.ญ. ภานุมาศ ทับทิมศรี ด.ญ. อรกช นาคศาสตร์ ด.ญ. ทิพย์ญาดา สายบัว ด.ญ.วิยดา แสงนาค และด.ญ. ศรัลรัตน์ เกษศรี พร้อมกับ นายจงรัก เย็นใจดี และนางสาววิริยา วงษ์มา ครูโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มาร่วมศึกษา และมีนักข่าวป้ายแดง รุ่นแรก มาร่วมเล่า ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์การทำข่าว ให้กับน้องๆ รุ่นที่ 2อีกด้วย...

San Antonio Computer Repair