ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

1172019 190711 0001

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานตามนโยบายของ สพฐ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี นายทวีพล แพเรือง ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 3 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สพป. กาญจนบุรี เขต 1

 

San Antonio Computer Repair