ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

001

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เยี่ยมเยียนให้ขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนโภคาราม ณ โรงเรียนพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี...

 

San Antonio Computer Repair