ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

cbef966c4cef55a0c14f7317f47e0252e 22107419 190719 0013

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ. เขตป่าชุมชนบ้านทุ่งดินดำ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี...

San Antonio Computer Repair