ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

292560 190724 0001

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายสุวัช พานิชวงษ์ รองผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะรองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ผ่านรายการ ’พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 29/2562 ณ ห้องประชุมสพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อทราบนโยบายการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีเนื้อหาประเด็นที่สำคัญดังนี้ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 การขับเคลื่อนนโยบาย 2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพผู้เรียนตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นบานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ จังหวัดตาก ประจำปี 2562

 

San Antonio Computer Repair