ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

2672019 190726 0163

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ณ   ห้องประชุมทวารวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

 

San Antonio Computer Repair