ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

2872019 190730 0001

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ.หอประชุม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง เป็นประธานในพิธี...

 

San Antonio Computer Repair