ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

26

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 . นายนิตย์พรหมประสิทธิ์ผอ. สพป. สุพรรณบุรีเขต​ 2​ พร้อมคณะรองผอ. สพป.ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสพป.สุพรรณบุรีเขต 2 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ       และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 .หอประชุมอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายเสกสรรถนอมกิตตินายอำเภออู่ทองเป็นประธานในพิธี...

 

San Antonio Computer Repair