ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

30 2562 190801 0011

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายเกษม คำศรี รองผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

พร้อมด้วยคณะรองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ร่วมรับชมการประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ผ่านรายการ ’พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 30/2562 ณ ห้องประชุมสพป.สุพรรณบุรี เขต 2

เพื่อทราบนโยบายการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีเนื้อหาประเด็นที่สำคัญดังนี้๏โครงการพระราชดำริ

โครงการผลิตพลังงานทดแทน ๏ เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ๏ การอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ๏ การประชุมและการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ๏ ไทรย้อยนิเทศวิถี โรงเรียนไทรย้อยวิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก สพม.39โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

 

San Antonio Computer Repair