ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0001

วันที่ สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 . นายนิตย์พรหมประสิทธิ์ผอ.สพป.สุพรรณบุรีเขตเป็นประธานเปิดการประชุมครูบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาท ได้บรรยายพิเศษและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไปสู่ความสำเร็จ  ณ  โรงเรียนวัดจำปา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 2

 

San Antonio Computer Repair