ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0015

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้คณะ รอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษาสพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เข้าร่วมการอบรมการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

 

San Antonio Computer Repair