ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

001

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ออกติดตามการขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้ และยกผลสัมฤทธิ์ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ได้ติดตามการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายการอ่านออกเขียนได้ และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

 

San Antonio Computer Repair