ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0024

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ออกติดตามการขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้ และยกผลสัมฤทธิ์ วันที่ 8 สิงหาคม 2562  เวลา 11.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ได้ติดตามการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบาย การอ่านออกเขียนได้ และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ สังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 2

 

San Antonio Computer Repair