ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

33 2562 190821 0001

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 . นายนิตย์พรหมประสิทธิ์ผอ.สพป.สุพรรณบุรีเขต 2 พร้อมด้วยคณะรองผอ.สพป.สุพรรณบุรีเขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยการหน่วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.สุพรรณบุรีเขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ผ่านรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 33/2562ห้องประชุมสพป.สุพรรณบุรีเขต 2 เพื่อทราบนโยบายการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด.

 

San Antonio Computer Repair