ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

2182019 190821 0149

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายทวีพลแพเรืองผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 3 ได้มาติดตามการดำเนินงาน         การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DL TV) และโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหนองแหนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี     โดยมีนายนิตย์พรหมประสิทธิ์ผอ. สพป.สุพรรณบุรีเขต 2 พร้อมนายประเสริฐลาวัลย์วิสุทธิ์รองผอ.สพป.สุพรรณบุรีเขต 2 นางอุทัยวรรณหงษาวดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหนและคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับการติดตามในครั้งนี้...

 

San Antonio Computer Repair