ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0012

2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด นายนิตย์​ พรหมประสิทธิ์​ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี​ เขต​ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบนโยบายข้อราชการที่สำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนงานด้านคุณภาพการศึกษาที่ประสบความสำเร็จประจำปี 2562และมีการบรรยายพิเศษ เรื่องระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ จากนางขนิษฐา ไพโรจน์พัฒนกุล นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม ทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

 

San Antonio Computer Repair