ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0006

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 34/2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 . นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์  ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขตมอบหมายให้นายประเสริฐ  ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขตพร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขตและผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ผ่านรายการ พุธเช้า  ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 34/2562 ณ ห้องประชุม สพปสุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อทราบนโยบายการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด.

San Antonio Computer Repair