ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0040

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 . นายนิตย์พรหมประสิทธิ์ผอ. สพป. สุพรรณบุรีเขต​ 2 พร้อมนายประเสริฐลาวัลย์วิสุทธิ์รองผอ. สพป.สุพรรณบุรีเขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการศึกษา ดูงานโรงเรียนต้นแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพร้อมมอบนโยบายการอ่านออกเขียนได้       ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแกน 14 โรงเรียนในสังกัดสพป.สุพรรณบุรีเขต 2 ร่วมศึกษาดูงาน

 

San Antonio Computer Repair